Il-Buskett Malti Comprehension

Il-Buskett 

Storja mehudha u addattata Mid-Djarju ta’ Lara u Robert ta’ Charles Casha. Wara l-qari ta’ l-istorja, s-slide show ikompli, fejn t-tfal iwiegbu mistoqsijiet permezz ta’ loghoba.

Submitted by Nadette Camilleri Pavia

1 Responses to “Il-Buskett Malti Comprehension”


Leave a Reply