Ha jew Hadet

Permezz ta’ din il-karta ta’ tahrig it-tfal mistennija jaqraw is-sentenzi u jaghzlu bejn ‘ha’ u ‘hadet’.

Posted by: Alessandra Farrugia

ha jew hadet

0 Response to “Ha jew Hadet”


  • No Comments

Leave a Reply