Archive for the 'Yr1 Art worksheets' Category

Ha jew Hadet

Permezz ta’ din il-karta ta’ tahrig it-tfal mistennija jaqraw is-sentenzi u jaghzlu bejn ‘ha’ u ‘hadet’.

Posted by: Alessandra Farrugia

ha jew hadet