Archive for the 'Yr4 Social Studies' Category

Dun Karm Psaila

Din hija powerpoint interattiva dwar il-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila.

Studju Soċjali

Pajjiżi ta’ Madwarna

L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li t-tfal jitgħallmu l-ismijiet ta’ pajjiżi ġirien tagħna u fejn jinsabu fuq il-mappa, kif ukoll l-ismijiet tal-bliet kapitali u l-bnadar ta’ wħud minnhom.  Jitgħallmu wkoll il-pożizzjoni ġeografika tal-gżejjer Maltin.

Pjan tal-lezzjoni: pjan tal-lezzjoni

Powerpoint: pajjizi madwarna

Flashcards: flashcards

Worksheets: bnadar | mohbakelma | mohbakelma(worked)

Eżerċizzji oħrajn (bl-użu tal- Kid Pix): attivita’ 1 | attivita’ 2

Santa Marija

Santa Marija

L-Imsida

These are some notes about Msida

S.studies Notes about Msida

submitted by J Borg

il-merill

This is a filling in exercise about ‘il-merill’.

merill handout

Submitted by S.Calleja