Archive for the 'Yr6 Religion' Category

Lejn il-Missier 6 Lezzjoni 14 Powerpoint Presentation

Lejn il-Missier 14

Din hija powerpoint presentation li tista’ tintuża mal-Lezzjoni 14: “Ir-Randan: Induru Lejn Alla” tal-ktieb Lejn il-Missier 6. Wieħed jista’ jużaha f’darba inkella jaqsamha fuq aktar drabi – jiddependi mill-grupp li wieħed ikollu. Il-powerpoint fiha l-punti kollha li hemm f’din il-lezzjoni.

Nittama li ssibu dan ir-riżors utli.

Submitted by Paul A. Rapa

Lejn il-Missier 6 Lezzjoni 12 Powerpoint Presentation

Lejn il-Missier 12

Din hija powerpoint presentation li tista’ tintuża mal-Lezzjoni 12: “Familja Waħda fil-Knisja” tal-ktieb Lejn il-Missier 6. Wieħed jista’ jużaha f’darba inkella jaqsamha fuq aktar drabi – jiddependi mill-grupp li wieħed ikollu. Il-powerpoint fiha l-punti kollha li hemm f’din il-lezzjoni.

Nittama li ssibu dan ir-riżors utli.

Submitted by Paul A. Rapa

Lejn il-Missier 6 Lezzjoni 6 Powerpoint Presentation

Lejn il-Missier 6 comp

Din hija powerpoint presentation li tista’ tintuża mal-Lezzjoni 6: “Inqimu lil Alla Matul is-Sena” tal-ktieb Lejn il-Missier 6. Wieħed jista’ jużaha f’darba inkella jaqsamha fuq aktar drabi – jiddependi mill-grupp li wieħed ikollu. Il-powerpoint fiha l-punti kollha li hemm f’din il-lezzjoni.

Nittama li ssibu dan ir-riżors utli.

Submitted by Paul A. Rapa

San Pawl f’Malta

San Pawl f’Malta tinkludi l-istorja tan-nawfraġju ta’ missierna San Pawl.

Ir-riżorsi jinkludu  powerpoint  li  jirrakkonta  l-istorja tan-nawfragju ta’ San Pawl u xogħol ieħor fuq il-kompjuter bil-Microsoft Word, bil-Printshop u bil-Primary Writer. Ir-riżorsi li kienu maħdumin bil-Printshop u bil-Primary Writer ġew maqluba għall-pdfs sabiex ikunu jistgħu jkunu aċċessibli.

Dan il-pakkett jista’ jintuża mat-tfal tas-sitt sena. Ir-riżorsi jinkludu materjal li għandu x’jaqsam mas-suġġett tar-Reliġjon u anke xi ftit materjal li għandu x’jaqsam mas-suġġett ta’ l-Istudju Soċjali li xorta waħda tħalla hemm.

Pjan tal-lezzjoni:  pjan tal-lezzjoni San_pawl

Powerpoint:           San Pawl1a

Handouts:               Pawlu1  ,   pawlu2  ,   pawlu2answers

Xogħol ieħor:        pawlu2a.pgs  ,   sanpawl1  ,   sanpawl_webquest

Mtella’ minn:         Joanne Spiteri