Tag Archive for 'lezzjoni 9'

Religjon: Lezzjoni 9

Din il-karta ta’ tahrig tista’ tintuza bhala attivita’ ghall-gheluq tat-topik; F’Nazaret: Gesu’ fis-sinagoga

Religjon – lezzjoni 9

Submitted by M.Bugeja